Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Τα 9 χαρακτηριστικά ενός σπουδαίου Δασκάλου

1) Η αυτοπεποίθηση του δασκάλου
2)Οι εμπειρίες της ζωής του
3)Η κατανόηση των κινήτρων του κάθε μαθητή
4)Η ειλικρίνεια
5)Η τεχνολογική επάρκειά του
6)Η συνεχής προσπάθεια
7)Η εστίαση σε σημαντικά πράγματα
8)Ο δάσκαλος δεν ανησυχεί για το τι λένε οι ανώτεροί του
9)Η παιγνιώδης ατμόσφαιρα
Πηγή: ekpaideutikos.gr