Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Οι νέοι προλαμβάνουν τη βία

Η συμμετοχή της Β' Λυκείου του ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας στο Διαγωνισμό της η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «Άρσις» με θέμα «Οι κοινότητες προλαμβάνουν τη νεανική βία» που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέσπασε την πρώτη θέση στην κατηγορία των 15-18 ετών.

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Είδη λόγου, Περίληψη, Δοκίμιο (διδακτικές προσεγγίσεις)Λόγος και Κείμενο (2000) 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικές έννοιες που συνδέονται με την πραγμάτωση του λόγου πάνω από το επίπεδο της γραμματικής πρότασης. Καταρχήν, αντιδιαστέλλεται το κείμενο-προϊόν [text], όπως μας είναι γνωστό από τη φιλολογική παράδοση του γραπτού λόγου, προς το κείμενο-διαδικασία, που συνήθως χαρακτηρίζεται ως λόγος [discourse], έννοια που υπονοεί το σύνολο των παραγόντων οι οποίοι συμπράττουν στην οικοδόμηση ενός «μηνύματος» συνεκτικού και με αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Στη συνέχεια, διευκρινίζονται οι όροι επίπεδο ύφους [register] και γένος λόγου [genre], που είναι απαραίτητοι για τη μελέτη κάθε ποικιλίας κειμένου (προφορικού-γραπτού, μονολογικού-συνομιλιακού)· τέλος, προτείνεται μια ταξινόμηση των γενών λόγου και των ειδών κειμένου, προσανατολισμένη στις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος 'Εκφραση - 'Εκθεση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/contents.html


Περίληψη (2000) 

 

Σώμα κειμένων που έχει διπλό στόχο: αφενός να ορίσει την Περίληψη ως είδος κειμένου, προσδιορίζοντας τα γλωσσικά και οργανωτικά της χαρακτηριστικά, και αφετέρου να προτείνει δοκιμαστικές εφαρμογές περιλήψεων από πραγματικά κείμενα, συνδυάζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη θεωρία με την πράξη. Τα κείμενα αυτά σχεδιάστηκαν με σκοπό να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου, που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο της Έκθεσης - Έκφρασης για τη Β' Λυκείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/contents.html
 • Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

  Διδακτικές Δοκιμές 

   

  Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο με διδακτικές δοκιμές, οι οποίες είναι ταξινομημένες κατά τάξη και κατά κεφάλαιο και αφορούν στο μάθημα "Έκθεση - Έκφραση". Τα "σχέδια" αυτά, τα οποία γράφτηκαν από ειδική επιστημονική ομάδα, αποτελούν διδακτικές προτάσεις, που δίνουν στους διδάσκοντες ερεθίσματα για διδακτικό προβληματισμό.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
  http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/dokimes/contents.html