Η Παγκόσμια Ημέρα των πραγματικών αγωνιστών του στίβου της ζωής.
Υπολογίζεται ότι το 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια αναπηρία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Το 80% κατ’ εκτίμηση ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της μοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας τους και όλοι πρέπει να επιδέχονται ισότιμης αντιμετώπισης και ευκαιριών στη ζωή.